Χορηγοί

Χρυσοί Χορηγοί

   

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ            

 

ΤΡΑΥΛΟΣ 

  Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

 

Αργυροί Χορηγοί

                               

Μύλοι Θράκης                                                                             C Solutions

 

                                

Εκδόσεις Κλειδάριθμος                                                      Εκδόσεις Συμμετρία  

 

           

Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.                                                          Αστεριάδης

 Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27 Μαΐου 2017 

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 25 Απριλίου 2017 

Προθεσμία Προεγγραφών: 25 Απριλίου 2017 

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 210 36 68 892
+30 210 36 43 511
info@11pesxm.gr

Ακολουθηστε μας